Lulsundet

Lulsundet består av delområdena Södra Lulsundet och Norra Lulsundet .

Sundet mellan Skurholmsfjärden och Björkskatafjärden kallas för Lulsundet. De bebyggda områdena på båda sidorna av sundet hette tidigare Lulsundet. Numera ingår den västra sidan i stadsdelen Bergviken.

Lulsundet består mest av småhusbebyggelse. Medelåldern i området är 39 år. Här finns en förskola. Området trafikeras av bussar, som passerar Björkskatan och Centrum.

I närheten finns ett bra friluftsområde som heter Ormberget och ligger alldeles norr om Lulsundet. Här finns också en av Luleås badstränder.

I Lulsundet finns ett vård- och omsorgsboende. 

Befolkningsstatistik