Lövskatan

Lövskatan består av delområdena Lövskatan delområde och Lövskatan arbetsplats.

Lövskatan gränsar i norr till Skurholmen och i öster till Örnäset. Huvuddelen av stadsdelen byggdes i mitten av 1900-talet.

I väster och söder finns Svartölandets industrier. I Lövskatans norra del finns Norrbottens enda katolska kyrka tillhörande S:t Josef Arbetarens församling.

I Lövskatan finns en förskola samt ett vård- och omsorgsboende.

Befolkningsstatistik