Bergviken

Bergviken består av delområdena Kallkällan, Gamla Bergviken, Klintbacken, Skogsvallen och Skutviken.

Efter den stora stadsbranden år 1887 började det växa upp en bebyggelse vid Bergviken. Stadsdelen låg då utanför stadens planlagda område. En av orsakerna till att fler sökte sig till Bergviken för att köpa mark och bygga ett eget hem var på grund av att att hyrorna i staden var för höga. Den första stadsplanen för Bergviken fastställdes först 1928.

Idag gränsar Bergviken i söder till innerstaden och Östermalm längs Svartövägen, i väster till Skutvikens industriområde, i öster till Björskatafjärden, och i norr till rekreationsområdet Mjölkuddsberget.

Under miljonprogrammet byggdes Kallkällan, Luleås största sammanhängande flerbostadsbebyggelse. Området Klintbacken tillkom under 1980-talet på en tidigare campingplats.

Inom Bergviken finns idrottsplatsen Skogsvallen och Luleå Kajakklubbs lokaler.

I Bergviken finns en Montessoriskola (F-9) och en friskola (F-9). Här finns också två förskolor samt tre vård- och omsorgsboenden.

Bergviken har flera livsmedelsbutiker.​

Befolkningsstatistik