Bergnäset

Bergnäset består av delområdena Gamla Bergnäset, Bergstaden, Trollnäs, Trolleberg, Trollheden, Kallax företagsstad och Luleå flygplats.

Bergnäset är en stadsdel i Luleå kommun. Bergnäset var en tätort i Nederluleå kommun före kommun sammanslagningen 1970.​

Den första permanenta bebyggelsen etablerades omkring år 1900. Befolkningsutvecklingen tog fart 1954, då Bergnäsbron stod klar.
Vid Kallax företagsstad ligger Luleå Airport med Norrbottens flygflottilj.

I Bergnäset finns två LM-skolor (F-6), en H-skola (7-9) och en friskola (6-9). Här finns också fem förskolor samt ett vård- och omsorgsboende.

Bergnäset har en livsmedelsbutik, vårdcentral och folktandvård.

Befolkningsstatistik