Vitå

Vitå består av småorten Vitå, Midbyn,Vitåfors och omgivande landsbygd.

Byn Vitå har funnits i skrift sedan 1409. År 1543 räknades byn som en storby och hade 10 hemman. Vid den här tiden var vitåfjärden och jämtöfjärden en mindre del av en havsfjärd där Vitå låg i en åmynning, och byn är namngiven efter läget samt av vattnets ljusa färg.

I Vitåfors finns ett före detta järnbruk och kraftverk.

I Vitå finns en LM-skola (F-6) och en förskola.​

Befolkningsstatistik