Sunderbyn

Villor i Sunderbyn

Sunderbyn består av Sunderbyns tätort, Hammaren, Bränslan, Nordanträsk, Bodvallen, Norra Sunderbyn, Södra Sunderbyn, Mattisberg, Knösen, Sunderby sjukhus och omgivande landsbygd.

I Sunderbyn finns  en LM-skola (F-6) och en H-skola (6-9) samt fyra förskolor.

Sunderbyn består av två byar, Norra Sunderbyn och Södra Sunderbyn. Den sistnämnda ligger i ett tätbebyggt område och betraktas därför mer som en stadsdel än vad Norra Sunderbyn gör som ligger mer på landsbygden.

Under 1990-talet byggdes Sunderby sjukhus när Luleå och Bodens sjukhus slogs ihop. Anledningen till placeringen av sjukhuset var att Sunderbyn ligger mittemellan Luleå och Boden. 
 
Sunderby folkhögskola grundades 1826 i Boden men ligger sedan 1910 i Södra Sunderbyn. Skolan har idag cirka 275 deltagare och erbjuder långa och korta kurser under både dag- och kvällstid samt på distans. Här kan du bl a läsa allmän kurs, studiemotiverade folkhögskolekurs, etableringskurs samt kurser inom såväl konst som spelutveckling. I verksamheten ingår även ett konstgalleri, en restaurang samt en hotell och konferensanläggning som är öppna för allmänheten.
 
Sunderbyn var tidigare känt för sortering av timmer som flottades i älven. Många av namnen på gatorna som finns här härstammar från den tiden. Anläggningen som låg på Grundet kallades för "gallringen" och det namnet återkommer i Gallringsvägen. Andra namn som hör till denna verksamhet är Bomvägen och Sorteringsvägen.

 I Sunderbyn finns sporthall, ishall och fotbollsplaner.

Befolkningsstatistik