Smedsbyn

Smedsbyn består av småorten Smedsbyn, Marka, Granvik och omgivande landsbygd.

Smedsbyn är en gammal by som daterar sig tillbaka till 1400-talet. År 1543 fanns här 8 gårdar och numera bor här ca 460 personer fördelade på drygt 100 hushåll. Byn är en av Norrbottens längsta byar.

I Smedsbyn finns både lanthandel, pensionärslägenheter, förskola, 11 egna företagare och ett stort antal hantverkare samt aktiva skogsägare, hästägare och potatisodlare. Smedsbyn har också 2 mjölkbönder varav ett är det största jordbruket med lösdrift i Norrbotten.

Smedsbyn utsågs till Årets By 1999.

Från Smedsbyn är det ca 2 mil till Boden och ca 3,5 mil till Luleå.

Befolkningsstatistik