Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Råneås historia

Besök Föreningen raan.nu. Hjälp till att berätta Råneås 1900-talshistoria. Bli medlem i Föreningen raan.nu!

Föreningen arbetar med att i bild och text "nedteckna" 1900-talshistorien om Råneå.

Syftet med webbplats är att skapa en mötesplats på temat "Råneås historia".
De som påbörjade arbetet med raan.nu vill ha din hjälp med att skapa en mötesplats till något vi alla har nytta av.

Alla som är intresse att vara med i "bygget" av Råneås 1900-talshistoria
inbjuds att bli medlemi Föreningen raan.nu

Välkommen till raan.nulänk till annan webbplats - en del av Råneås historia!

/Föreningen raan.nu