Lokaler att hyra i Råneå Medborgarhus

Ovanlädret Konferenslokal med plats för 10-12 personer.

Sulan Konferenslokal med plats för 50 personer. Utrustad med 15 bord och 50 stolar med möjlighet till styrelse- bio- eller skolsittning.

Pris: Halv dag/kväll 100:- Hel dag 160:-

Övrig utrustning: Bildkanon, trådlöst nätverk, whiteboard, overhead, blädderblock, TV skärm, CD-spelare. Ett mindre antal utställningsskärmar finns även att tillgå. Ange utrustningsbehov vid bokning.

Konferensfika: Under vardagar kan konferensfika ordnas. Beställ via Medborgarkontorets reception, tfn: 0924-575 00.
Smörgåsar och fikabröd bör bokas senast 2 dagar innan konferenstillfället.

Konferenslokalerna har fått sina namn av lokalvårdare Evy Nilsson. Namnen anspelar på att Råneå, under en epok, kallats "lilla Örebro". Anledningen till detta var att det fanns flera skofabriker i området.