Kräftfiske i Råneälven

Historik om kräftfisket

I början av 1950-talet planterade Hushållningssällskapet ut svensk flodkräfta i Råneälven kring Råneå. Denna utplantering har lagt grunden till att Råneälven i dag har ett av Sveriges bästa bestånd av svensk flodkräfta.

Det organiserade kräftfisket startade i början av 1970-talet inom Rånbyns samfällda vatten. Kräftan har nu "vandrat" högt upp efter älven och fisket bedrivs organiserat som en stor familjefest, inom Luleå kommun, upp till Niemisel.

De första åren fångades ca 15 000 kräftor per år. Numera är denna siffra ca 50 000 kräftor inom den del av Råneälven som ligger i Luleå kommun.

Ingen kräftpest i Råneälven!

Den svenska flodkräftan i Råneälven har hittills klarat sig från sjukdomen kräftpest. Det är därför viktigt att redskapen som används inte är använda i andra vatten. Respektera detta för att vi alla även i fortsättningen ska kunna genomföra denna trevliga familjefest.