Råneås historia

Ordet Råneå anses ha samiskt ursprung

"Råneå" är den sammanhållande beteckningen för flera företeelser, t ex Råne älv, Råne älvdal, Råneå socken, Råneå kommun, Råneå församling, Rånbyn och Råneå.

Själva ordet Råneå anses vara av samiskt ursprung medan namnets betydelse är omstridd. Klart är dock att namnet förekommer första gången 1339 i formen "in rano" och avser då några bönder som bodde i det vi idag kallar för Rånbyn eller tätorten Råneå. 

Norrlands största skogsälv

Råne älv är Norrlands största skogsälv, rinner upp söder om Gällivare och mynnar i Bottenviken vid Råneå. Älvens längd är ca 210 km. Råneälv är inte utbyggd som så många andra vattendrag i norr. Älven är skyddad som riksintresse för naturvården.

Råne älvdal är det sammanfattande begreppet för den del av Norrbottens kustland och skogsland som finns kring Råne älv. Exaktare uttryckt; älvdalen utgörs av älvens avrinningsområde omfattande drygt 4.200 km².

I nedre delen av älvdal finns tre större orter - Råneå, Niemisel och Gunnarsbyn. I övre delen två större orter - Murjek och Nattavaara. 

Råneå socken

Råneå socken är en administrativ enhet av äldre och kyrklig karaktär. Enheten framträder först som kapell-församling 1642, men fick snart egen kyrka och blev därmed egen socken, omfattande den del av älvdalen som då hade fast bosättning. Fast bosättning fanns i höjd med Gunnarsbyn. Den översta bosättningen redovisades sammanfattningsvis som Degersel.

Råneå kommun

Råneå kommun är av långt senare ursprung. I likhet med övriga Sverige, är det ett resultat av att den kommunala självförvaltningen infördes på 1860-talet. Kommunen omfattade liksom socknen i princip älvdalen.

År 1962 uppdelades Råneå Kommun, ur kyrkligt perspektiv, i Råneå församling och Gunnarsbyns församling.

I samband med storkommun-reformen från 1969, blev den södra delen av kommunen, Råneå församling, en del av blivande Luleå kommun. Den norra dalen, Gunnarsby församling kom att ingå i Bodens kommun.

Resultatet av dessa förändringar är, att idag utgör Råneå församling och Gunnarsbyns församling aktuella begrepp, medan Råneå socken och Råneå kommun har historiskt intresse.

Råneå, centralorten i församlingen

Rånbyn eller Råneå är idag en tätort vid älvmynningen och är centralort i Råneå församling.

Råneås historia är skriven av Kjell Lundholm

Du kan även läsa mer om Råneås historia på sidan raan.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster