Prästholm

Prästholm ligger vackert till på bägge siderona om Råne älven

Prästholm består av småorten Södra Prästholm, Prästholmsforsen och omgivande landsbygd.

I medeltida handlingar från 1492 finns Prästholm (Presteholm) omnämnt. Byn fick sitt namn långt innan det fanns någon präst i älvdalen och orsaken till namnet vet man inte.

Men det finns några olika teorier till varför byn fick namnet Prästholm:

  • att en Lulepräst hade tionderätt eller egendom på en holme i älven
  • att en präst råkat ut för något missöde i trakten
  • att en kyrka och prästgård skulle byggas i byn, men det sägs att det man byggde på dagen revs på natten.

Prästholm är en gammal jordbruksbygd, bebyggelsen sträcker sig ca 4 km utefter Råne Älv. Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by. Största delen av byn ligger på södra sidan av älven.

För att hitta hit så viker du av vid någon av E4-avfarterna till Råne, och följ skyltning, du är frammer efter ca 9km från E4.

Befolkningsstatistik

För mer information se byns webbplats:

Prästholmlänk till annan webbplats