Persön

Persön består av Persöns tätort, Nickbyn, Altersund, Metsundet och omgivande landsbygd.

Redan på 1400-talet omnämns Persön i skriftliga källor. Till grund för namnet ligger personnamnet Peder/Per. Som bynamnet viar var Persön förr helt omringad av vatten. Med tiden växte ön alltmer ihop med Furuön i norr och Bodön i sydöst.

Dagens Persön är en blandning av gammalt och nytt. Bland de traditionella bondgårdarna finns nyare villor insprängda. Genom byns närhet till Luleå är det möjligt att bo i Persön och pendla till arbetet.

I Persön finns LM-skola (F-6), förskola, café och bensinstation som säljer livsmedel.

Persön ligger i södra delen av den 1,5 mil långa Persjöfjärden. Fjärden klassades 1975 som ramsarområde eller CW - Conventions of Wetlands, dvs en av Sveriges 30 mest skyddsvärda våtmarksområden - speciellt vid en inventering 1992-93 fanns det inte mindre än 200 arter rastande och häckande fågelarter vid fjärden.

I fjärdens utlopp finns det gott om bäver. Nära E4 kan man se mäktiga träd som är fällda med bävergnag Ett fågeltorn finns beläget vid fjärdens kant alldeles intill byn. Här finns även tre vindskydd vid fjärden. Ett är beläget i Nickbyn, ett längst ut på Skatan och ett på ön Lill-Flottören.

Varför inte koppla av en stund och ta en vandringstur längs Persöfjärdens strand. Här kan du uppleva det rika fågellivet och rasta i något av de vindskydd som är placerade runt fjärden.

Befolkningsstatistik