Luleå skärgård

I Luleå skärgård

Luleå skärgård består av ungefär 1312 öar större än 20 m². Av dessa öar är 12 stycken bebodda. Största ön både till yta och befolkning är Sandön, som har drygt 50 bofasta personer, andra öar i skärgården med fler än 10 bofasta är Hindersön, Kallaxön och Storbrändön.

Lule skärgård är en brackvatten skärgård, vilket gör den speciell med unik flora och fauna. Det nordliga läget gör också att sommarljuset samt vintermörkret ger skärgården unika förhållanden med till exempel metertjocka isar vintertid.

Medeldjupet är bara strax under tio meter och skärgårdens utseende förändras årligen på grund av postglacial landhöjning. Enbart Luleå kommun ökar sin yta årligen med mer än två kvadratkilometer.

Vintertid plogar kommunen isvägar i Lule skärgård, till öarna Sandön, Hindersön, Storbrändön och Junkön.

Befolkningsstatistik