Karlsvik

Karlsvik består av Karlsviks tätort, Karlshäll och Campingplatsen.

I Karlsvik finns förskola.

I början av 1900-talet började man uppföra ett järnverk i Karlsvik men lades ned i mitten av 1920-talet. Idag kan man se spår efter det nedlaga järnverket, dels på "Järnvägsmuseéet" men också i skogarna runt omkring Karlsvik.

Idag är orten mest känd för sin campingplats och idrottshall. Den tidigare kommunala campingen, numera privatägd, är ett populär under sommarmånaderna, särskilt för norska turister. Ortens stränder och utomhusbad lockar även många luleåbor.

Idrottshallen, som kallas för Arcushallen, är en viktig anläggning för fotboll och annan idrott under vinterhalvåret. Under sommaren fungerar den främst som konferensanläggning, mässhall, festlokal och konserthall.

Befolkningsstatistik