Högsön

Högsön består av byn Högsön med omgivande landsbygd.

Högsön är belägen norr om Strömsund, och ligger mycket centralt till i Norrbottens kustland. Högsön omfattar förutom själva huvudön, även Sandholmen, del av Fårholmen samt del av Strömsund. Historiskt sett har lantbruket varit huvudnäringen i bygden. I dagsläget pendlar de allra flesta som bor i byn till arbeten i Luleå, respektive Råneå.

Sladan, som anses vara en av kustlandets fågelrikaste sjöar, finns belägen i Högsön.

Befolkningsstatistik