Hertsölandet

Hertsölandet består av småorten Lövskär, Hagaviken, Björkön, Mulön och omgivande landsbygd.

Hertsölandet är ett bostadsområde ca 9 km öster om Luleå centrum som har utvecklats till ett attraktivt område med över 300 bebyggda fastigheter. Det är område som till största delen består av fritidshus, men trots detta har en hel del bofast befolkning. I området finns två förhållandevis stora fritidsbåtshamnar varav en för fiskebåtar. Det trivsamma fritidshusområdet ligger på bekvämt avstånd från centrala Luleå men också till skärgården.

Här finns ett bra fiske med inplanterad ädelfisk i Hertsöträsket och trevliga promenadstigar med grillplatser och raststugor.

Befolkningsstatistik