Gäddvik

Gäddvik består av småorten Gäddvik, Norra Gäddvik, Vackerbacken, Kvarnträsket och  omgivande landsbygd.

Gäddvik ligger på båda sidor om Luleälven. Byns namn antyder att fisket har haft en stor betydelse för ekonomin. Men i älven var det inte gäddfisket utan laxfisket som var viktigast.

Trots närheten till Luleå har Gäddviks jordbruksbygd klarat sig undan en hård exploatering under de senaste årtiondena. Bullermattan som tillhör Kallax flygplats hindrar nämligen en större bebyggelse i området som numera är klassad som ett riksintresse för kulturminnesvården.

Befolkningsstatistik

För mer information om Gäddvik se byns webbplatser:

Gäddviks intresseföreninglänk till annan webbplats