Ersnäs

Ersnäs består av Ersnäs tätort, Klubben, Svartskatan, Kammen,  Alhamn, Vallen, Ängdalsro och omgivande landsbygd.

I Ersnäs finns LM-skola (F-6) och förskola.

Ersnäs kommer från namnet Erik och näs som antyder läget och naturbeskaffenhet. Ersnäs var från 1500-talet den näst största byn (antalet invånare) i Nederluleå socken efter Sunderbyn.

Byn har i stora delar behållit sin byakaraktär. I den bördiga Aledalen har det bedrivits jordbruk och många lador finns kvar som en påminnelse om forna tiders höslåtter. Det odlades mycket potatis, därav kallades byborna Peroersnäsaran (Potatisersnäsarna).

Ersnäs delas ungefär på mitten av E4:an, i en västlig och en östlig del. Huvuddelen av byborna bor på östra sidan, där också byakärnan finns. Bebyggelsen har en tydlig lantlig prägel och består av både äldre jordbruksfastigheter och äldre och nyare villabebyggelse.

Byn är en gammal jordbruksbygd med åkrar på båda sidor om den långsträckta byakärnan. Två undantag finns: byns sydöstra del där skogen tar över mot Hemberget (vid Svedjan), vid sydligaste delen av Ersnäsvägen samt byns sydvästra del (vid Ersnäskammen) där skogen också tar över.

Landskapet är flackt, med en liten höjning i sydost mot Hemberget, samt en liten höjning i centrala byn öster om E4:an. Väster om E4:an är också högsta punkten i söder, vid Ersnäskammen. Där finns också skog. Hela Ersnäs ´lutar litet´ mot norr, mot Aleån. De högre punkterna ´i landskapet´ består därför av byggnader.

Befolkningsstatistik

Mer information om Ersnäs hittar du på byns webbplats:

Ernäs byaföreninglänk till annan webbplats

Mer om Ersnäs på Facebook:

Ersnäslänk till annan webbplats