Brändön

Brändön består av Brändöns tätort, Staffans, Lillvarpudden och omgivande landsbygd.

Brändön är en by med medeltida anor, och den finns omnämnd redan i början av 1400-talet. Den tidigaste bebyggelsen var belägen i nuvarande Brändöns nordöstra del, i närheten av vattnet. Anledningen till gårdens placering i havets anslutning berodde förmodligen på fiskets och sälfångstens stora betydelse.

Jordbruket har också varit av stor betydelse för brändöborna. Vilket kan förklara att Brändön har kvar många traditionella gårdar som bidrar till att göra området till en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Fisket präglar ännu Brändön, inte minst tack vare fiskehamnen i norra delen av byn. Vid fiskehamnen ligger även en dansbana som under sommarmånaderna är väl använd.

Norr om vägen mellan Brändön/Örarna ligger en träindustri, ett sågverk som ger många arbetstillfällen.

Befolkningsstatistik