Börjelslandet

Börjelslandet består av Börjelslandet småort, Holmar och omgivande landsbygd.

Småorten Börjelslandet ligger cirka 2 mil norr om Luleå vid E-4:an och är en gammal jordbruksbygd. Börjelslandet breder ut sig på båda sidor om E 4, cirka 2,5 mil nordost om Luleå. På byns västra sida ligger Persöfjärden och en bit öster om byn finns havet.

Jordbruket är fortfarande en stor näring, samtidigt som många bybor pendlar till sina arbeten i Luleå och Boden. Under 1970- och 80-talen har en nybebyggelse ägt rum.

Byn tillhör ett av de områden i Norrbottens odlingslandskap som har de högsta natur- och kulturmiljövärdena. Större delen av byn gränsar mot och är en del av Persöfjärden. Det är ett våtmarksområde av högt värde med rikt fågelliv och upptaget i Convention of Wetlands.

Befolkningsstatistik