Böle

Böle består av Böle småort, Norra Prästholm och omgivande landsbygd.

Småorten Böle är belägen 4 km från Råneå centrum. Huvuddelen av bebyggelsen finns på norra sidan av Råne älv. I byn bor ca 150 personer med en bra blandning av äldre och yngre.

Böle omnämns första gången år 1543, då det fanns 8 gårdar i byn.  Jordbruket har haft och har fortfarande en stark prägel i byn.

I anslutning till byn finns Andträsket, en bra badsjö som dessutom har inplanterad ädelfisk.

Föreningslivet är omfattande. Som exempel kan anges Bygdegårdsföreningen som anordnar en årlig skidtävling som har blivit en riktig folkfest med ett 100-tal barn i ålder från 2 år och uppåt.

Befolkningsstatistik