Bensbyn

Bensbyn består av Bensbyns tätort, Järnviken, Granön och omgivande landsbygd.

I Bensbyn finns LM-skola (F-6) och förskola. 

Bensbyn är beläget omkring en mil norr om Luleå. Byn kan ha fått sitt namn av mansnamnet Bengt eftersom en kortform av detta är Bense. Kanske hette den som först bosatte sig i det som nu är Bensbyn just Bengt.

Trots landhöjningen kan man fortfarande se byns gamla anknytning till havet och skärgården. Bensbyn var som störst under 1700- och 1800-talen när jordbruket blomstrade. Under 1900-talet minskade befolkningen men kurvan verkar ha vänt. Idag breder en ny villabebyggelse ut sig i det gamla odlingslandskapet.

På 1600-talet framträder byns store son Erik Benzelius, som blev ärkebiskop. Tre av hans söner uppnådde också denna värdighet. Två av Benzelius sonsöner blev därtill biskopar. Inte förvånande utgörs därför Bensbyns sevärdhet framför annat av Biskopshällan där Erik Benzelius ska ha stått och predikat för fåren.

Befolkningsstatistik

Läs mer om Bensbyn på Facebook:

Bensbynlänk till annan webbplats