Bälinge

Bälinge består av Bälinge tätort, Sandnäset, Alviksträsk och omgivande landsbygd.

Bälinge ligger ca en mil utanför Luleå, på Luleå älvens södra sida. I Bälinge finns en förskola.

Boendet i Bälinge består av småhusfastigheter dvs villor samt fritidshus, det finns även jordbruksfastigheter och några med aktiv djurhållning såsom mjölkkor samt några hästgårdar. 

En bit utanför byn ligger naturreservatet Bälingeberget som bland annat har ett klapperstensfält som sevärdheter.

Här finns också en vacker urskog väl bevarad med en rik fauna, orkidéer av flera sorter och andra vackra blommor och svampar både giftiga som ätliga som den sällsynta svarta trumpetsvampen. Tallar som är 400 år gamla och en väl bevarad urskogsmiljö.

Befolkningsstatistik