Antnäs

Antnäs består av Antnäs tätort, Skäret, Alviksheden och omgivande landsbygd.

Vid sydöstra spetsen av Långberget breder Antnäs ut sig. Byn nämns i skriftliga källor för första gången redan 1482, men troligen är den ännu äldre. Tack vare landhöjningen kan vi sätta en gräns för hur gamla byarna i luletrakten kan vara. Antnäs ligger delvis ca 10 meter över havet och skulle därmed vara 600-700 år gammal.

Idag fungerar Antnäs som en förort till Luleå med en stor del av de yrkesverksamma innevånarna sysselsatta utanför den egna orten. Antnäs är ett servicecentrum för lulebyarna på älvens södra sida. Här finns LM-skola (F-6), två förskolor, sporthall och en populär livsmedelsbutik. Antnäs ligger vid E 4:an cirka 20 km söder om Luleå.

Från ICA Sörbyhallen i Antnäs utgår en markerad och spångad vandringsled Fäbodaleden (ca 10 km). Den går förbi alla fyra fäbodarna och leder tillbaka till byn via gamla Riksväg 13. Det finns fyra grillplatser efter leden, mysiga fäbodstugor samt en gammal kvarnsten, som har tillhört en skvaltkvarn.

Från Kvarnvallen utgår Norriskogens kulturled, som invigdes 2012. Leden, c:a 6 km lång är en delsträcka av Fäbodaleden.

Befolkningsstatistiklänk till annan webbplats