Ängesbyn

Ängesbyn består av småorten Ängesbyn med omgivande landsbygd.

Byn gör skäl för sitt namn för här dominerar landskapet av ängesmarker. Men om man går tillbaka i de skriftliga källorna ser man att ursprunget från ett mansnamn - Ingel eller Ingil. År 1502 omnämns byn som "Ingeldzby" och senare som "Engelsbyn" för att slutligen omvandlas till Ängesbyn.

Ängesbyn ligger på södra sidan om Persöfjärden ungefär 2,5 mil nordväst om Luleå, några kilometer från E4. Här finns omkring 300 invånare, en siffra som ökar sakta men stadigt. I byn finns en förskola, samlingslokaler, ett antal företag samt flera föreningar.

Befolkningsstatistik