Ale

Ale består av småorten Ale med omgivande landsbygd.

Ale nämns i de skriftliga källorna för första gången redan under 1500-talet. Byns placering längs med Aleån var praktisk ur odlingssynpunkt. De finkorniga jordarna efter åstränderna lämpade sig väl för jordbruk. Närheten till vattnet fyllde även ett annat syfte, där blev så kallade vattenvägar, dvs transportleder.

Det har funnits gott om kvarnar längs hela Aleån. Enbart i Ale by har åtminstone tre kvarnar funnits varav en av de äldsta är Ale nedre kvarn som fortfarande står kvar norr om landsvägsbron över Aleån.

Ale är som byborna själva säger "Den stora lilla byn". Här finns stora jordbruk och mindre egen företagare. De flesta husen är bebodda och de bra bussförbindelserna gör att barnfamilijer gärna bosätter sig i den charmiga byn. Ale ligger cirka 30 minuter utanför Luleå med närhet till grannkommunerna, Älvsbyn, Piteå och Boden.

Befolkningsstatistik

Mer om Ale Kvarn Café på facebook:

AleKvarnCafelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster