Hertsön/Lerbäcken

Hertsön/Lerbäcken består av delsområdena Hertsökullar, Hertsöcentrum, Hertsölund, Hertsöängar, Kalvholmen och Lerbäcken.

Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför Centrum, både till ytan och till befolkningsmängden. Hertsön byggdes som en del av miljonprogrammet, då planerna på Stålverk 80 skulle ge Luleå en befolkningsökning och allmänt uppsving.

Här finns Hertsö Idrottsplats med tre fotbollsplaner i naturgräs, konstgräs och grus, tennisplan och bangolf. Om vintrarna görs konstgräsplanen om till bandyplan och en ishockeyrink sätts upp där tennisplanen annars står.

Hertsön har livsmedelsbutik, restauranger, frisörer och en kiosk. Här finns även bibliotek, badhus och fritidsgård. Vid Hertsö centrum finns två kyrkor; Evangelisk-lutherska Hertsö kyrka och en læstadiansk kyrka.

I Hertsön finns en lågstadieskola (F-3), en låg- och mellanstadieskola (F-6) och en mellan- och högstadieskola (4-9). Här finns sex förskolor och ett vård- och omsorgsboende. Hertön har en hälsocentral.

Längst ut på Hertsön vid koloniträdgårdarna ligger Hertsö Miljögård. Cykelvägen är det ca 5 km från Luleå centrum. Hit kan du komma för att fika gott hembakat, smörgåsar eller våfflor. Miljön är lantlig med växthus och köksträdgård, t o m skogsmiljön kring gården är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Lerbäcken som bostadsområde består till största delen av småhus som ligger vackert omgivna av skog och grönområden.. Men det finns också ett mindre hyreshusområde från sjuttiotalet som ägs av Lulebo. Området passar bra för barnfamiljer.

Befolkningsstatistik