Bild: Shutterstock

Biogasbil

Biogas

Biogasen vi kör bil på innehåller 97% metangas. I andra länder tankas samma bilar med fossil metangas, så kallad naturgas vilket ger betydligt högre klimatpåverkan. Biogas tillverkas under tre veckor från olika sorters avfall som gödsel, avloppsvatten, matrester eller växtrester från jordbruk.

Biogas ökar Luleå kommuns självförsörjning

Idag framställer vi ca 1 milj m³ biogas som uppgraderas till fordonsbränsle men vi använder också gasen till att framställa el och värme på vårt reningsverk. När förbrukningen av fordonsgas ökar kan värme erhållas via fjärrvärmenätet.

Vid full drift kommer kommunen att tillverka biogas som ersätter kommunens behov av bensin/diesel.

Idag klarar Luleås biogasframställing försörjningen för samtliga bilar i kommunens leasade fordonspark som uppgår till 191 personbilar och 93 lätta transportbilar.

2018 tillverkades ca 2 miljoner m³ biogas på Uddebo. Av det användes 315 518 kg till fordonsbränsle. Resterande biogas används till bland annat el och värme.

Förhoppningar om en tankstation för privatbilar

En tankstation öronmärkt för kommunens fordon finns idag på parkeringen vid LLT:s garage.

Ytterligare en station för privatbilister och företag planeras framöver. Det nya tankstället förväntas få en central placering i Luleå och en lokaliseringsutredning ska göras.

Här kan du läsa mer om fordonsgas och gasbilarlänk till annan webbplats

Läs mer om Luleå kommuns arbete med biogas