Nyheter i projektet

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan så finner du ett axplock av nyheter i projektet.

LTU Business och Arbetsförmedlingen samarbetar i " Korta Vägen" i projekt Risslan

Rajib Ghosh praktiserar i projekt Risslan under sex månader.

Rajib Ghosh praktiserar i projekt Risslan under sex månader.

Rajib Ghosh från Bangladesh – satsar på ”Korta Vägen” för att få jobb i Luleå

Det är en målmedveten ung man som möter upp vid platskontoret för projekt Risslan i Luleå. Vägen dit startade i Bangladesh i Sydasien för 33 år sedan och Rajib Ghosh som han heter önskar få ställa ned resväskan för gott och bli kvar i Luleå. – Jag trivs här och hoppas få arbete så att min fru Mira Roy och jag kan stanna, säger han.

Att vi möts på platskontoret för Risslan, som är Luleå kommuns gemensamma arbetsplats med PEAB inför bygget av den nya tomten för den nya brandstationen, kan vi tacka arbetsförmedlingens satsning ”Korta Vägen” för. Det är nämligen ett projekt som genomförs tillsammans med LTU Business för att skapa praktikplatser ute i verksamheter utifrån den kompetens de utländska studenterna har fått efter sin slutexamen.

Läs hela artikeln om Rajib Ghosh och hans väg från Bangladesh till Luleå.

Återvinningscentralen till Porsödalens industriområde

Robert Eriksson, chef för stadsplanering, Erik Öhrling, vd Lumire samt Lenita Ericson, kommunalråd presenterade planerna för återvinningscentralen vid en presskonferens på byggarbetsplatsen.

Robert Eriksson, chef för stadsplanering, Erik Öhrling, vd Lumire samt Lenita Ericson, kommunalråd presenterade planerna för återvinningscentralen vid en presskonferens på byggarbetsplatsen.

2018-08-22

I sommar blev det klart att den nya platsen för återvinningscentralen blir Porsödalens industriområde. Sedan tidigare är det bestämt att räddningstjänsten, ambulansen och SOS Alarm flyttas dit. Nu pågår markarbete på området där bland annat stora mängder berg ska sprängas bort.

En presskonferens om återvinningscentralens placering hölls idag. Kommunalråd Lenita Ericson, Lumires vd Erik Öhrling samt chefen för stadsplanering Robert Eriksson deltog och berättade om planerna.

– Det känns riktigt bra att planerna för återvinningscentralen nu börjar ta form. Vi har höga ambitioner kring återbruk i Luleå och vill att Luleåborna ska återbruka så mycket som möjligt, säger Lenita Ericson, kommunalråd.

– Den här är den perfekta placeringen för Luleåborna, centralt och nära universitet vilket är ett stort plus, säger Erik Öhrling, VD för Lumire.

Markarbetet på lilla Mjölkuddsberget pågår för fullt. Omkring 70 000 - 80 000 kubikmeter berg ska sprängas bort för att göra plats för de nya verksamheterna. I november 2020 beräknas det vara klart för inflyttning av räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm. 2021 kan återvinningscentralen flytta från Kronan till det nya området.

– Entreprenadarbetet flyter på mycket bra där vårt koncept med utökad samverkan kring bl a planering, projektering och problemlösning än en gång visar på bra resultat, säger Robert Eriksson, chef för stadsplanering. Vi har tidigare jobbat så när det gäller Östra länken och det resulterade i att vi fick pris för bästa bygge i Sverige.

Ett steg närmare en ny brandstation

Arkitekt: Niklas Granljung, a och d arkitektkontor för Luleå kommun.

Arkitekt: Niklas Granljung, a och d arkitektkontor för Luleå kommun.

2018-06-20

Bygglovsansökan för Luleås nya brandstation fick godkänt av miljö – och byggnadsnämnden som hade möte under gårdagen. Det innebär att det nu är klart att det kommer att byggas en ny station för Räddningstjänst, Ambulans och SOS Alarm i planerat område på Lilla Mjölkuddsberget.

I maj startade de förberedande markarbetena i kvarteret Risslan på Lilla Mjölkuddsberget där den nya stationen skall byggas. Under augusti 2018 påbörjas arbetet med att skapa nya trafikanslutningar till det nya arbetsplatsområdet och förberedelser påbörjas för att skapa byggbara markytor. Bygget av den nya brandstationen är planerat att komma igång under våren/sommaren 2019.

Brandstationen kommer att inrymma lokaler för räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm. Brandstationen beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2020.

Byggstart för tomt till ÅVC

Nu startar även arbetena med den nya tomten för ÅVC på Risslan. Avverkning av området pågår. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer berguttag att ske. Under år 2020 kommer det nya ÅVC börja byggas för att sedan vara inflyttningsklart i slutet av 2021. Tomten för den planerade ÅVC ligger på Risslans/Lilla Mjölkuddsbergets västliga del.

Sagt om bygget

Niklas Granljung, Arkitekt, a och d arkitektkontor

Den nya brandstationen är en robust byggnad och en trygg hemvist för verksamheter som skapar trygghet i Luleå. Det är en viktig byggnad med många unika funktioner med speciella krav vilket gör det till ett både komplext och intressant projekt, vilket vi uppskattar på a och d.

Carl-Henrik Sirkka, Enhetschef Region Norrbotten

Vi ser fram emot en inflyttning i nya lokaler som är utformade på ett sätt som är anpassad efter den verksamhet som vi bedriver. Samtliga verksamheter som skall inrymmas i den nya brandstationen har haft ett bra samarbete för att få till så bra lokaler som möjligt i den nya stationen. Vår målbild är nu inflyttningen i nya lokaler, som innebär en förbättrad arbetsmiljö för ambulanssjukvårdens personal.

Patrik Bylin, Räddningschef, Räddningstjänsten Luleå kommun

Vi ser fram emot en fortsatt samlokalisering med region Norrbottens ambulansverksamhet och SOS Alarm. Genom samlokaliseringen får vi samordningsvinster både vad gäller lokaler men även den viktiga vardagssamverkan mellan blåljusaktörerna som alla verkar dygnet runt, året runt.

Räddningstjänsten ser fram emot att flytta in i lokaler som dels är anpassade för vår verksamhet men också ger möjlighet för framtida utveckling.

Thomas Nohre, Tf platschef vid SOS Alarm i Luleå

Vi ser fram emot att få nya och mer ändamålsenliga lokaler i Luleå. Det ger möjlighet till en starkare samverkan med våra blåljuskollegor, liksom att anställa fler operatörer vid SOS Alarm som arbetar dagligen med att skapa ett tryggare Sverige för alla.