Aktuella Störningar

Risslan - nytt arbetsplatsområde

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Martin Broström, platschef PEAB, JEns Engberg, projektledare Luleå kommun och Stefan Berggren, arbetsledare Argocon kikar ned i schakten och planerar vidare för färdigställande av nya parkeringsplatser på den andra sidan av gropen. Foto: Maj 2019

Martin Broström, platschef PEAB, Jens Engberg, projektledare Luleå kommun och Stefan Berggren, arbetsledare Argocon kikar ned i schakten och planerar vidare för färdigställande av nya parkeringsplatser på den andra sidan av gropen. Foto: Maj 2019

Arbetet med infrastruktur på lilla Mjölkuddsberget som ligger inom Porsödalens industriområde är nu klart. Det förberedande arbetet för att kunna bygga Luleå Räddningsstation är med andra ord genomfört så att bygget av stationen kan börja.

Den 6 maj startar arbetet med bygge av nya anslutningsvägar till området. Dels byggs en rondell på Haprandavägen, dels en infart från rondell vid Beijer bygg.

Se förklaring i bilder av pågående arbeten.

Haparandavägen stängs mellan Mjölkuddsrondellen
och Porsörondellen
2019-05-06 kl 05.00 – 2019-10-31

Våren är snart här och tjälen på väg att gå ur backen. Det innebär förutom värme och grönska även att byggprojekten i Luleå drar igång på fullt allvar.
Två av de största projekten, Risslan och Östra Länken, som redan nu märks av i trafikmiljön längs Haparandavägen och Bodenvägen kommer inom kort ge upphov till mer omfattande trafikstörningar då Haparandavägen klockan 05.00 måndag den 6 maj delvis stängs för genomfart av för trafik ända fram till och med oktober 2019. Och då blir i stort sett alla trafikanter blir berörda.

Det pågående arbetet över Bodenvägen görs klart innan avstängningen av Haparandavägen. Dessutom har projekt Risslan och Östra Länken flyttat fram den planerade avstängningen från den 23 april till den 6 maj. De vill nämligen inte orsaka mer trafikstörningar i området kring COOP Arena om Luleå Hockey skulle klara sig ända fram till final i SHL och det fram tills dess kommer att vara mer än fullsatt i hallen.

Projekt Risslan och Östra Länken har flyttat fram den planerade avstängningen från den 23 april till den 6 maj. De vill nämligen inte orsaka mer trafikstörningar i området kring COOP Arena om Luleå Hockey skulle klara sig ända fram till final i SHL och det fram tills dess kommer att vara mer än fullsatt i hallen.

BYGGPROJEKT LULEÅ

  • Östra Länken - Etapp 4F
  • Risslan - Lilla Mjölkuddsberget

Östra länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt och skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Östra länken handlar i huvudsak om nya VA-lösningar där en stor del av Luleås samhällsliv påverkas.

Risslan är ett projekt som skapar nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter. I Porsödalens industriområde byggs för en ny station för Räddningstjänsten, SOS Alarm och ÅVC-Återvinningscentral.

Under byggtiden märks projekten med sin närvaro i de trafikstörningar vi orsakar. Men det vi lämnar efter oss är bättre trafiklösningar och ett nytt vatten- och avloppsystem som ska fungera i minst 100 år framöver.

TRAFIKSTÖRNINGAR 6 maj - t.o.m. oktober 2019

Tack vare att vi samverkar i olika projekt och med olika aktörer har vi minimerat vår närvaro längs de mest trafikerade lederna. Det innebär att arbetet med Östra Länken och den nya Räddningstjänsten på Mjölkuddsberget genomförs samtidigt. Dessutom passar Luleå Energi och andra ledningsägare på att lägga ned utrustning under vägarna medan de är öppna. För att kunna genomföra alla dessa arbetet så smidigt och snabbt som möjligt stänger vi Haparandavägen för genomfart under perioden 6 maj till slutet av oktober.

Tips på färdvägar – Bil

Vill du färdas mellan Handelsområdena på Skutviken och Notviksstan kan du köra längs med Banvägen och Midgårdsvägen. Passagen i korsningen över Haparanda vägen är öppen. Räkna dock med att det kan bli köer då vi arbetar med att anlägga en rondell i korsningen. Notera även att vägen mellan Banvägen/Midgårdsvägen och Mjölkuddsrondellen är avstängd.

Köra från E4:an och ytterområdena till/från centrum

Vill du ta dig mellan centrum och ytterområdena Porsön, Björkskatan samt norrbyarna rekommenderar vi dig att välja Bensbyvägen. Kommer du från E4:an norrifrån bör du välja infart Bodenvägen. Om du ändå väljer att ta avfart Porsön från E4:an ska du för att komma söderut - mot Notvikens handelsområde och Storheden svänga av vid Universitetsvägen eller senast Björkskataleden. Följ orange vägledning. Observera att det är förbjuden vänstersväng ut mot Björkskataleden från Banvägen vid OKQ8 Notviken.


Förändringar i busstrafiken

LLT – ändringen gäller från och med 15 april

De flesta bussar kan passera längs Haparandavägen. Dock innebär det att LLT:s linje
6, 14 och 404 åker längs Midgårdsvägen i stället för Bodenvägen.
Tidtabellen för Linje 12 påverkas med förlängd körtid då den gör en loop runt arbetsplatsen.

Länk för mer information: www.llt.lulea.se - Luleå lokaltrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Extra loop för linje 12 ger längre körtid

LÄNSTRAFIKEN – ändringen gäller från och med 6 maj

Berörda linjer: 10, 14, 20, 28, 31, 55, 97, 100, 221 och 225.

Alla turer via Luleå Tekniska Universitet angör ej hpl Munkeberg, resenärer hänvisas på dessa turer till hpl Midgårdsvägen hpl Kräftgatan och Ostrongatan. Övriga turer som ej angör Universitetet trafikerar hpl Munkeberg som vanligt. Hpl Ålgatan angörs ej av Länstrafikens bussar.

Länk för mer information: www.ltnbd.se - Länstrafiken Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips på färdvägar - Gång & Cykel

Karta GC vägar

Gröna linjer är rekommenderade gång- och cykelvägar. Röd linje är avtängd GC-väg. Orange markering är ej rekommenderade färdvägar.

Kör försiktigt

Vi hoppas att ni har förståelse för vårt arbete och att ni visar hänsyn till varandra och våra arbetare ute på arbetsområdena. Kör försiktigt!

 

Sprängningar Lilla Mjölkuddsberget
2018-08-08 -- 2019-04-30

Under byggtiden pågår sprängning, losstagning av berg, på Lilla Mjölkuddsberget. Dessa sprängningar medför buller och skakningar i backen och sträcker sig en bit utanför själva arbetområdet.
Spärngningsarbetet beräknas vara klart till slutet av april.

Avtängd GC-väg i området
2018-05-31 -- 2019--05-31

Gång- och cykelvägen i området stängs av för trafikanter eftersom vi börjar arbeta i området.