Risslan - nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter

I Porsödalens industriområde byggs för att placera en ny station för räddningstjänsten och SOS Alarm. Entreprenör i samverkan med Luleå kommun är PEAB. Inflyttning Räddningstjänst, Ambulans och SOS Alarm sker i november 2020. Markarbete pågår i området till oktober 2021.

Projektledarna Jens Engberg Luleå kommun och Jonas Haapaniemi Peab, berättar om vad som är på gång i området sommaren 2018 och framåt.

Återställ
Nya trafiklösningar byggs
Återställ
Tidplan
Återställ
Kontaktuppgifter
Återställ
Handlingar