Risslan - nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter

Huvudsyftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka Porsödalens industriområde. Här prövas möjligheten att placera en ny station för räddningstjänsten och SOS Alarm.

Det aktuella planområdet är en del av Porsödalen och avgränsas av järnvägen i väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och befintligt industriområde i norr. Området består av en skogsklädd höjd och gatumark.

I planen möjliggörs även nya trafiklösningar med bland annat cirkulatiosplats och nya gång- och cykelvägar.

Detaljplanen har visats för granskning från och med 3 november 2017 till och med 23 november 2017. Den befinner sig under politiskt antagande och kan därefter vinna laga kraft under våren 2018.

Antagande

Här kan du ta del av aktuella handlingar:
Utökning av Porsödalens industriområde med plats för ny brandstation

Kontakt

Projektledare:
Jenny Widmark, 0920 45 30 00

Återställ
Aktuella handlingar