Projekt Vatten och Avlopp

När vi byter ut va-ledningar i ett bostadsområde måste vi också oftast se över eller återställa gatumiljön. På denna sida finns några av projekten beskrivna, både vad gäller arbete med vatten, avlopp och gata. Specifika projekt står angivna i högerkant.

Störningar i vattenleveransen - Luleå kommun
2019-08-19 - 2019-09-9

Med anledning av inkoppling av nya vattenledningar i projekt Östra Länken kan delar av Luleå drabbas av missfärgat vatten under en period. Detta är övergående och kunderna uppmanas spola vattnet tills det klarnar. Inkopplingsarbetet startar 19 augusti och pågår till början av september.

Mer information fås på projektsidan om Östra Länken.

Återställ
Övägen Stadsön/Gammelstad
Återställ
Avloppsledningar till Råneå reningsverk
Återställ
Soldatvägen och Klockarvägen Råneå
Återställ
Parkvägen-Bergnäset