Projekt VA - Gatuåtgärder

När vi byter ut va-ledningar i ett bostadsområde måste vi också oftast se över eller återställa gatumiljön. På denna sida finns några av projekten beskrivna, både vad gäller arbete med vatten, avlopp och gata.

Återställ
Övägen Stadsön/Gammelstad
Återställ
Parkvägen-Bergnäset
Återställ
Soldatvägen och Klockarvägen Råneå
Återställ
Trollstigen