Press

Bilderna är fria att ladda ner för att användas i samband med artiklar och nyhetsinslag om Östra länken. Ange foto enligt beskrivning under varje bild.

Klicka på bilden för större storlek, högerklicka och välj "Spara bild som".

Avstängning Haparandavägen 6/5 - 31/10 2019

Vid bildpublicering ange : Karta/Illustration: Luleå kommun

Ljusdesign fasadbelysning Pumpstation 42

Pumpstation P42 invigdes med tändning av fasadbelysning 2018-08-23.

Foto: Designat Ljus i Europa Ab

Foto: Designat Ljus i Europa Ab

Foto: Designat Ljus i Europa Ab

Foto: Designat Ljus i Europa Ab

Foto: Designat Ljus i Europa Ab

Foto: Designat Ljus i Europa Ab

Film: Designat Ljus i Europa Ab

P 42 - ny pumpstation i korsningen Bodenvägen/Svartövägen

Illustration: a&d arkitektkontor

Illustration: a&d arkitektkontor

Luleå största pumpstation - P39 - är färdig att tas i bruk.

P39 - Yours/TEMA landskapsarkitekter

P39 - Yours/TEMA landskapsarkitekter

Driftutbildning för Luleås största pumpstation P39 pågår.

Driftutbildning för Luleås största pumpstation P39 pågår.

I hallen finns fyra parallella system som ska ta hand om Luleåbornas avloppsvatten. Under golvnivån kan man se hur innehållet tas in från anslutna ledningar utomhus och passerar P39 i sin fortsatta färd mot avfallsanläggningen på Uddebo.

I hallen finns fyra parallella system som ska ta hand om Luleåbornas avloppsvatten. Under golvnivån kan man se hur innehållet tas in från anslutna ledningar utomhus och passerar P39 i sin fortsatta färd mot avfallsanläggningen på Uddebo.

Ovan: Karta Östra länken Etapp 4A och 4B.Illustration TEMA landskapsarkitekter

Visionsbilder

Ovan: Nytt parkområde vid Golfängen. Illustration: Yours/TEMA landskapsarkitekter

Ovan: Nytt parkområde vid rondellen. Illustration: Tema landskapsarkitekter.

Ovan: Ny gång- och cykelport under Svartövägen som ersätter den gamla tunneln.Yours/TEMA landskapsarkitekter

Återställ
Pressmeddelanden