Nyheter i projektet

2018-10-11

Östra Länken drar västerut

Sedan augusti då Östra Länken invigde sin tredje etapp med den nya pumpstationen vid Mjölkuddsbanken har det varit ganska lugnt längs vägarna i området. Men nu startar maskinerna igen och Luleås gigantiska VA-arbete fortsätter. – Nu är alla beslut tagna och det är dags för oss att sätta spaden i jorden för nästkommande etapp i projekt Östra Länken, säger Luleå kommuns projektledare Ingvar Mosesson.

Arbetsledare John Stenman NCC och projektledare Ingvar Mosesson, Luleå kommun, är glada över stadsbyggnadsnämndens beslut som togs under eftermiddagen och som innebär att det är grönt ljus för att fortsätta byggandet av VA-projektet Östra Länken.

Arbetsledare John Stenman NCC och projektledare Ingvar Mosesson, Luleå kommun, är glada över stadsbyggnadsnämndens beslut som togs under eftermiddagen och som innebär att det är grönt ljus för att fortsätta byggandet av VA-projektet Östra Länken.

Etapp 4F

Under det kommande två åren är det projektets fjärde etapp, 4F, som står i fokus. Den etappen blir en länk mellan Mjölkuddsbanken och Notviksstan. I etappen kommer nya VA ledningar att läggas parallellt med Bodenvägen och grävas ned under Haparandavägen i höjd med Midgårdsvägen.

Projektet kommer att ha sina materialupplag på flera olika platser, mestadels inom verksamhetsområden men även i närheten av bostadsbebyggelse. - Överlag kommer det att förekomma tung trafik i området under arbetstiden och periodvis räknar vi med trafikstörningar i mindre och större omfattning, säger arbetsledare John Stenman, NCC.

Nytt cykelstråk skapas

Den gång- och cykelväg som påbörjats längs Bodenvägen/Väg97 i etapp 4C fortsätter nu i etapp 4F och knyter an till befintliga cykelvägen mot Porsön. Detta innebär att ett nytt cykelhuvudstråk skapas.

Det blir både funktionellt och fint

Landskapsbilden är också fortsatt ett viktigt inslag i projektet. Ambitionen är att sammanlänka utformningen mellan den färdiga etappen 4C med 4 F så att etapperna harmoniserar med varandra.

Avstängning av vägar väntar

När arbetet i etapp 4F, kring korsningen Midgårdsvägen/Haparandavägen, startar byggs även en ny efterfrågad cirkulationsplats på platsen. Detta innebär vägavstängningar för fordonstrafik, men där lokal- och länstrafikens bussar undantas. Likaså kommer räddningstjänsten att kunna passera byggområdet.

Löpande kommunikation

-Projekt Östra Länken kommer att uppdatera informationen om byggets framfart under resans gång för att skapa förståelse för syftet med arbetet vi genomför. Målet är att alla ska veta varför vi tar plats och många gånger är synliga på eller vid sidan av vägarna, säger projektkommunikatör Eva Sundgren.

2018-05-29

NCC får fortsatt förtroende för att bygga vidare på Östra Länken

Nu står det klart att det är NCC som vunnit upphandlingen gällande den fortsatt utbyggnaden av Östra Länken. Upphandlingen gäller i första hand för projektering och budgetarbete i samverkan med Luleå kommun. Totalt med byggnationen kan detta samarbete om allt går enligt plan pågå i minst åtta år framöver.

Inledningsvis innebär arbetet med fortsatta etapper i Östra länken att arbetet med Etapp 4F startar nu till hösten och arbetet går sedan vidare till Etapp 4E som blir den femte etappen i projekt Östra Länken. I etapperna ingår bland annat att skapa trafiklösningar kring Midgårdsvägen/Haparandavägen och att lägga ned vattenledningar mellan Mjölkudden och Notviksrondellen (Rostbollen).

 

Det känns riktigt bra från NCC:s sida att få fortsatt förtroende att utföra Luleås fortsatta utbyggnad av VA-infrastrukturen. Vi har tillsammans med Luleå Kommun i samverkan utfört tidigare etapper av Östra Länken inom budget, med rätt kvalitet och med säker arbetsplats visat att vi tillsammans jobbar på ett bra sätt. Kronan på verket var naturligtvis utnämnandet till Årets Bygge i våras, säger Mats Eklund, Regionchef, NCC Infrastucture Norr.

 

– Upphandlingen är en viktig milstolpe i genomförandet av Östra länken och det känns väldigt bra att vi nu har klart med en entreprenör så att vi kan fortsätta projektet som planerat. Samarbetet med NCC i de tidigare etapperna av Östra länken har fungerat väldigt bra och nu har vi en effektiv och inarbetad organisation som kan jobba vidare, säger Jesper Klefsjö, Stadsbyggnadschef Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun.

Förklaring:

Östra Länken fortsättning genomförs, liksom tidigare, i utökad samverkan. Projektet är indelat i sju etapper, och inleds med detaljprojektering av Etapp 4F.

Bakgrunden till att projektet genomförs är att möjliggöra Luleå kommuns vision att öka befolkningen och skapa tillväxt i kommunen. Va-systemet är identifierat som en begränsande faktor för att kunna nå denna vision. När projektet är färdigställt har vi ökat kapaciteten i huvudledningssystemen. Det nya huvudsystemet kommer att trygga VA-försörjningen i Luleå kommun under den kommande hundraårsperioden.

-När alla etapper i Östra länken är färdigställda kommer det dröja mycket länge innan Luleå kommun behöver öka kapaciteten på dessa ledningar igen säger projektledarna Ingvar Mosesson och Malin Suneson vid Luleå kommun.

Mer information:

Östra Länken etapp 4Flänk till annan webbplats

Östra Länken etapp 4Elänk till annan webbplats

Namnkunnigt besök på Östra Länken

Projektledare Max Havama, Platschef Erik Sandström NCC, Jonas Pettersson NCC och projektledare Malin Suneson från Luleå kommun var glad över att fått hem guldmedaljen till Luleå i och med projekt Östra Länkens vinst av "Årets Bygge i Sverige 2018"

Projektledare Max Havama, Platschef Erik Sandström NCC, Jonas Pettersson NCC och projektledare Malin Suneson från Luleå kommun var glad över att fått hem guldmedaljen till Luleå i och med projekt Östra Länkens vinst av "Årets Bygge i Sverige 2018"

29 maj 2018

Hela juryn för den nationella tävlingen "Årets Bygge" med deltagare från bland annat Byggindustrin, Svensk Byggtjänst, Byggherrarna och Installatörsföretagen besökte Luleå under måndagen och guidades på en rundtur i Luleå. De fick bland annat besöka LTU och de nya Facebookhallarna. Turen avslutades vid projektets första färdiga etapp - Etapp 4A -som följer Skurholmsfjärdens norra strand och de var alla enade i att första priset gått till rätt projekt.

 - Ett stort tack för fantastiskt mottagande och en välfylld dag med mycket information och trevliga samtal. Kul att få en så konkret bekräftelse på att vi valde rätt när vi utsåg Östra Länken till Årets Bygge, sade Mårten Lindström, More10 AB i Stockholm, ordförande för juryn i "Årets Bygge".

Med på plats fanns förutom projektgruppen från Östra Länken, NCC och Luleå kommun, även ett stolt kommunalråd, Niklas Nordström och en glad Anja Johansson, ordförande för Stadsbyggnadsnämnden som båda höll ett kort tal för besökarna.


Bilder från juryns studiebesök i Luleå

Bakgrund:
Anläggningsprojektet Östra Länken i Luleå tog hem högsta vinsten i byggbranschens mest prestigefyllda tävling ”Årets Bygge” i Stockholm i mars i år. I konkurrens med tjugo andra nominerade byggprojekt från hela Sverige utsågs projekt Östra Länken till Årets Bygge 2018. Läs mer i artikel nedan.

 

Guldregn för Projekt Östra länken som är "Årets bygge" i Sverige 2018

19 mars 2018

Ett glatt gäng från Luleå jublade över segern på galan "Årets Bygge 2018". På bilden ses, Eva Sundgren, Roger Nilsson, Maria Zimdahl, Jesper Klefsjö, Ola Engström, John Thorsson, Max Havama, Erik Sandström och Petra Viklund, Foto: Frida Backjanis

Ett glatt gäng från Luleå jublade över segern på galan "Årets Bygge 2018". På bilden ses, Eva Sundgren, Roger Nilsson, Maria Zimdahl, Jesper Klefsjö, Ola Engström, John Thorsson, Max Havama, Erik Sandström och Petra Viklund, Foto: Frida Backjanis

Anläggningsprojektet Östra Länken i Luleå tog hem högsta vinsten i byggbranschens mest prestigefyllda tävling ”Årets Bygge” i Stockholm igår. I konkurrens med tjugo andra byggprojekt utsågs projekt Östra Länken till Årets Bygge 2018.

- Att vinna i en rikstäckande tävling som denna i hård konkurrens med andra stora projekt i Sverige känns verkligen hedrande. Det är många som bidragit till att vi vann och det var ett stolt gäng som tog emot priset igår säger stadsbyggnadschef Jesper Klefsjö.

Prestigefullt i byggbranchen

Det var igår som representanter från byggbranschen i hela Sverige samlades i Stockholm för att vara med om den högtidliga utdelningen av priset för ”Årets Bygge 2018”.
Förväntningarna var höga då arrangörerna bakom tävlingen, Svensk Byggtjänst och Byggindustrin, presenterade de projekt som tagit sig vidare i uttagningen. Tjugo av alla de byggprojekt som var nominerade från början blev under arrangemanget fem och av dessa slutliga fem i finalen valdes så till sist Östra Länken till vinnare.


- Att ett anläggningsprojekt tar sig fram och plockar hem guldpokalen i en sån här tävling där det fanns så många stora byggen som konkurrerade är så otroligt roligt, säger projektchef Ola Engström på NCC som är den samverkanspartner som Luleå kommun arbetet tillsammans med i projekt Östra Länken första tre etapper, 4A-C.

Motivering

De projekt som stod kvar i finalen under kvällen och som tävlade om priset till ”Årets Bygge 2018” var förutom Luleås Östra Länken, Hubben Uppsala Science Park, Trafikplats Marieholm, the Steam hotel och Urban escape Trollhättan 33.

Motiveringen till juryns val av Östra Länken löd:

"Gemensamma mål, öppna böcker och korta kommunikationsvägar är några av verktygen för ett projekt som är långsiktigt till sin natur och ger förutsättningar för tillväxt. Innovativa lösningar, hög teknisk precision, säkerhet och kvalitet förenas med gestaltningsprogram över ett av naturens grundelement. Årets Bygge 2018, Östra Länken i Luleå, kan därmed beskrivas som samhällsbyggnad på riktigt, en vattnets nya huvudväg genom den växande staden."


Guldregn över  deltagarna i det vinnande projektet Östa Länken  i byggbranchens mest prestigefyllda tväling "Årets Bygge 2018"

Guldregn över deltagarna i det vinnande projektet Östa Länken i byggbranchens mest prestigefyllda tväling "Årets Bygge 2018". Foto: Jens Reiter

Kriterier

Årets Bygge lyfter fram exempel på det bästa byggsektorn presterar ur ett antal kriterier, exempelvis hållbarhet, ekonomi, säkerhet och samverkan i projekt som färdigställs under året. 20 projekt utgör nomineringarna till priset Årets Bygge 2018.

Juryn för Årets Bygge 2018

Mårten Lindström, More 10 AB, ordförande
Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst
Staffan Åkerlund, Tidningen Byggindustrin
Tommy Lenberg, Byggherrarna
Magnus Everitt, Installatörsföretagen
Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad
Lisa Daram, Arkus
Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige

Läs mer på: Tidningen byggindustrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här är alla nomineringar för Årets Bygge 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Anläggningsprojektet Östra Länken är ett av de större infrastrukturprojekt med fokus på VA som gjorts i Luleå. Det ger Luleå möjlighet att växa, det har skapat rekreationsytor för luleborna och förbättrat trafikmiljön. De tre första etapperna 4A-4C sträcker sig från Skurholmen till Mjölkudden och började byggas under 2014. Etapperna har genomförts som ett samverkansprojekt tillsammans med NCC. Just nu pågår upphandlingen för genomförandet av de fortsatta etapperna där bland annat arbetet med dragningen av vatten- och avloppsledningar från Mjölkudden till Storheden ingår.

I Media

Östra länken är Årets byggelänk till annan webbplats

Affärer i Norr - Nyheterlänk till annan webbplats (20. Mar 20:31), Dagens Fastigheterlänk till annan webbplats (20. Mar 11:30), Byggkontakt - Artiklarlänk till annan webbplats (20. Mar 11:13), Industritorget.se - Nyheterlänk till annan webbplats (20. Mar 11:11), Dagens Infrastrukturlänk till annan webbplats (20. Mar 11:07), Byggbladetlänk till annan webbplats (20. Mar 10:06), Cirkulationlänk till annan webbplats (20. Mar 10:06), Infrasverige.se - Startlänk till annan webbplats (20. Mar 10:05), Stockholms Byggnyheter - Hemlänk till annan webbplats (20. Mar 09:43), Infrastruktur Nyheter - Hemlänk till annan webbplats (20. Mar 09:40), Byggnyheter - Hemlänk till annan webbplats (20. Mar 09:33), Byggnordenlänk till annan webbplats (20. Mar 09:14), Svensk Byggtjänst - Nyhetsrumlänk till annan webbplats (20. Mar 09:06), Svenska Betongföreningen - Branschlänk till annan webbplats (20. Mar 09:05), Presskontakt.se - Pressreleaserlänk till annan webbplats (20. Mar 09:03), Cision Wire Swedenlänk till annan webbplats (20. Mar 09:03)

Betong TV: Årets bygge 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster