Repektera förbudsskylatr och avspärrningar när du vistas vid ett byggarbetsområde.

Repektera förbudsskylatr och avspärrningar när du vistas vid ett byggarbetsområde.

Respektera förbudsskyltar och avspärrningar

Se upp för stora arbetsmaskiner och tung trafik och håll ett extra vakande öga på barn och hundar när du vistas vid byggområdet. Respektera även de förbudsskyltar och avspärrningar som råder vid området. Det är i n t e tillåtet att flytta på eller forcera stängsel som vi placerat ut. Om du flyttar på ett stängsel är risken mycket stor att de som kommer bakom ej uppfattar faran i att vistas i området och utsätts för onödig olycksrisk.

Att försöka gena igenom arbetsområdet är förenat med livsfara!

- Folk förstår inte att sikten i de stora maskinerna är begränsad och att vi gräver och hanterar material som väger många ton. Är man då ivägen för detta är det mycket stor risk att det händer något och vi vädjar till alla att hålla sig på rätt sida staket och avspärrningar.

Här, vid Svetsargränd på Västra Skurholmen, är det avspärrat för trafik av alla de slag. Ett förbud som projektgruppen för Östra länken hoppas att alla respekterar.

Information/Kommunikation

Vi vill att medborgarna i Luleå ska vara med oss i arbetet med Östra Länken. Därför försöker vi nå alla med den information som är nödvändig för de olika etapperna.

Det finns tre informationsskyltar om arbetet med Östra Länken längs gångstråket runt Skurholmsfjärden.

Det finns tre informationsskyltar om arbetet med Östra Länken vid våra arbetsområden.

Ofta är det de som bor närmast i vårt arbetsområde som får direktriktad information i brevlådorna eller de som vi kallar till informationsmöten. Men vi vill ju givetvis även  nå ut med information till den breda allmänheten då projektet berör alla medborgare i Luleå.

Eftersom vi vet att många Luleåbor gärna promenerar har vi därför placerat ut större informationskyltar där vi berättar om vad vi gör och vad som är på gång.

Stanna gärna till och läs på skyltarna så får du en en bra bild av det jobbet och kanske får du även extra förståelse för varför det ibland känns lite stökigt och bökigt.

Vi uppdaterar informationen vartefter det händer nya grejer.