Frågor och svar

Till oss kan du vända dig med frågor om projektet Östra Länken. Vi, projektledningen från Luleå kommun och NCC kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och funderingar.
Här kan du kontakta oss.

Vad betyder förkortningarna och orden

GC - väg/port/bana/tunnel etc = Gång- och cykel

GCM = Gång- cykel - moped

Schakt = utgrävning

VA = Vatten och Avlopp

Barriär = räcke, spärr, bom, mur, skydd, hinder

Vem ska jag prata med om jag undrar över något i projektet?

Projektledare:

Ingvar Mosesson etapp 4F
0920 45 30 00
ingvar.mosesson@lulea.se

Malin Suneson etapp 4E
0920-45 52 09
malin.suneson@lulea.se

Peder Bergman etapp 3
0920 45 30 00
peder.bergman@lulea.se

Platschef:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Kommunikatör:
Eva Sundgren
070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Avstängda vägar

Fråga: Varför kan inte kommunen ska göra klart på ett ställe innan man börjar på ett annat. Nu är det ju jobb kring hela stan!?

Svar: Vi jobbar för fullt för att trafikstörningarna ska bli så kortvariga som möjligt. Projekt Östra länken består av flera deletapper.
Vi följer tidplanen, och vårt mål är att hålla nere störningarna så gott det går. Men de går inte att undvika, så vi hoppas på er förståelse och tålamod. När allt är klart kommer Luleå att ha ett nytt vatten- och avloppssystem med hög kapacitet som gör det möjligt att bygga fler bostäder.

Vänliga hälsningar, Mats

Tunga transporter i området

Fråga: Vi har små barn som älskar att vara ute och spela fotboll och hockey ute på gatorna i området. Kan de forsätta med det eller ska vi vara oroliga för alla lastbilar och maskiner?

Anna och Fredrik

Svar: Så länge vi har stora arbetsfordon och schaktar i områden vid bostadshus uppmanar vi er att hålla uppsikt över barnen. Vi arbetar i princip alltid ordinarie arbetstider mellan 07.00-17.00.

Hälsningar Mats

Vad är sulfidjord som nämns i projektet

Sulfidjordar

I områden där sulfidjordar förekommer bildas ofta sura sulfatjordar vilket ofta leder till att vattenkemin i vattendragen periodvis påverkas mycket negativt. Höga metallkoncentrationer och lågt pH kan då i vissa situationer leda till fiskdöd.

Sulfidjordar är finkorniga sediment som bildats på Östersjöns botten efter den senaste istiden. Jordarna är ofta svartfärgade av sulfidmineral. Genom landhöjningen har dessa forna bottnar i många områden blivit land.

Stabila under grundvattenytan

Så länge sulfidjordarna befinner sig under grundvattenytan är de stabila och har ingen påverkan på den omgivande miljön. Om sulfidhaltiga jordar däremot exponeras för luftens syre, oxiderar sulfidmineralen. Då sjunker markens pH-värde kraftigt och vissa av dess metaller blir lättrörliga. Den jordmån som då bildas kallas sur sulfatjord. Denna jordmån tillhör de mest miljöskadliga jordarna i världen.

Läs mer om Sulfidjordar på Sveriges Geologiska Undersöknings webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster