Etapp 4F

Etapp 4F, är en länk mellan etapp 4 C som under vintern 2017/2018 färdigställdes i korsningen Bodenvägen/Svartövägen och etapp 4E som går från Notviksstan till E4:an. I etappen ingår att lägga ned VA-ledningar, dra nytt cykelstråk och skapa bättre trafiklösningar i området.

I en av Luleås mest trafikerade korsningar byggs en ny rondell för att underlätta i trafiken.

I en av Luleås mest trafikerade korsningar byggs en ny rondell för att underlätta i trafiken.

Tidplan

  • År 2018 Byggstart Etapp 4F
  • År 2019/2020 Byggstart Etapp 4E

Nya VA-ledningar

Pumpstation P42 vid Skutviken.

Pumpstation P42 vid Skutviken.

Östra Länken 4F ska binda samman etappen 4C och kommande etapp 4E. De VA-ledningar som anläggs från nya pumpstationen P42 och upp efter Bodenvägen knyter an till befintliga ledningar efter Haparandavägen. Därefter läggs fler ledningar vidare ut mot Notviksstan.

Nytt cykelstråk

Den gång- och cykelväg som påbörjats längs Bodenvägen/Väg97 i etapp 4C fortsätter i etapp 4F och knyter an till cykelvägen mot Porsön. Ett nytt cykelhuvudstråk skapas.

Nya trafiklösningar

I denna etapp ses även trafiklösningen Haparandavägen/Midgårdsvägen/Banvägen över. I dagsläget upplevs denna korsning som en flaskhals och långa köer byggs upp, speciellt morgon, lunch och eftermiddag.

Sommaren 2019 och den nya rondellen tar form. I slutet av oktober 2019 ska den öppnas och invigas.

Sommaren 2019 och den nya rondellen tar form. I slutet av oktober 2019 ska den öppnas och invigas.

Funktion och utseende

Landskapsbilden är också ett viktigt inslag i etapp 4F. I arbetet med landskapsbilden ser man samtidigt över landskapsbilden i 4C, så att dessa harmoniserar med varandra.

Kontakt

Projektledare etapp 4 F:
Ingvar Mosesson, Luleå kommun
070 313 73 90
ingvar.mosesson@lulea.se

Projektchef Östra Länken:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Platschef Östra Länken:
Axel Simu Müller, NCC
070 620 06 14
axel.simu@ncc.se

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se