Etapp 4E - Mjölkudden - Notviken

Rostbollen 2013 By Tortap CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 via Wikimedia Commons

Rostbollen 2013 Foto: By Tortap CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 via Wikimedia Commons

Etapp 4E blir den femte etappen i projekt Östra Länken. I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Notviksstan och Jernstan vid E4:an. Syftet är att binda ihop vattenverket i Gäddvik med vattentornet på Mjölkuddsberget och säkerställa dubblerad matning. - Då kan vi i stort lösa vattenförsörjningen vad som än händer, säger Petra Viklund, VA-chef i Luleå kommun.

I korthet kan man säga att ledningen startar vid E4:an strax söder om korsningen E4/väg 97 och slutpunkten för ledningen är vid Notvikstan där ledningen kopplas samman med etapp 4 F som dragits från den nya pumpstationen, P42, vid korsningen Svartövägen/Bodenvägen.

Tidplan

  • År 2018 Byggstart Etapp 4F
  • År 2019/2020 Byggstart Etapp 4E

Verksamhets- och bostadsnära dragningar

Bostadsnära dragning över idrottsplatsen Tunavallen

Bostadsnära dragning över idrottsplatsen Tunavallen

- Att arbeta med så här stora projekt skapar störningar och det påverkar Luleåborna i större eller mindre utsträckning, men om vi ska klara vårt tillväxtmål på 600 nya Luleåbor per år framöver måste vi bygga och hoppas på att Luleåborna har förståelse för det vi gör. Det blir stökigt under en tid, men trots allt är det vi gör en nödvändighet till det bättre för hela Luleå, säger Petra Viklund.

VA - chef Petra Viklund ser fram emot det fortsatta arbetet med Östra Länken.Foto Susanne Lindholm.

VA - chef Petra Viklund ser fram emot det fortsatta arbetet med Östra Länken.Foto Susanne Lindholm.

Många kvarvarande etapper

För att få hela länken - Östra Länken som är "Vattnets väg genom Luleå" - att fungera optimalt bygger projektet på att vi i etapper byter ut och/eller lägger nya vatten - och avloppledningar i centrala Luleå.

De tre första, A-B-C är mer eller mindre färdigbyggda, och de nästkommande etapperna, exempelvis 4F och 4E, utreds parallellt med pågående arbete. Och så kommer projektet att fortgå i många, många år framöver. Medan den ena etappen färdigställs utreds nästa, och nästa och nästa.
Att prata om tid innan hela projektet är färdigt är svårt men det kan röra sig om 20 - 30 år beroende på bland annat ekonomiska förutsättningar.

Etapp 4 C länkas till 4E och 4F

Arbetet med etapp 4 C startade i november 2016. Vi har schaktat och byggt ut strandkanten mot Skutviken (Röda Havet) för en ny pumpstation - P42. Vi har även lagt ned nya vatten- och avloppsledningar under Bodenvägen och Svartövägen.

Läs mer om etapp 4C. öppnas i nytt fönster

Läs mer om etapp 4Föppnas i nytt fönster

Kontakt:

Projektledare etapp 4E:
Malin Suneson. Luleå kommun
0920-45 52 09
malin.suneson@lulea.se

Projektchef Östra Länken:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Platschef Östra Länken:
Axel Simu Müller, NCC
070 620 06 14
axel.simu@ncc.se

Projektkommunikatör:
Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se