Pumpstation P39 färdig att tas i bruk

Medarbetare i projekt Östra Länken och driftpersonal från avdelning Vatten och Avlopp går igenom utrustningen som ska skötas vid övertagandet av anläggningen.

Medarbetare i projekt Östra Länken och driftpersonal från avdelning Vatten och Avlopp går igenom utrustningen som ska skötas vid övertagandet av anläggningen.

I maj 2016 startades Luleås största pumpstation - P 39. Det innebär att första steget för att skapa avloppskapacitet för ett växande Luleå är avklarat. Pumpstation 39 står i slutet av Svetsargränd på Västra Skurholmen och är ett led i satsningen på Östra Länken där nya VA – ledningar läggs ned i backen för att trygga vatten och- avloppsförsörjningen i Luleå kommun under den kommande hundraårsperioden.

P39 - Yours/TEMA landskapsarkitekter

P39 - Yours/TEMA landskapsarkitekter

Byggnationer har gått snabbt och smidigt och vi är ca 1 år före tidplanen. Vi har till och med hunnit med att driftsätta och koppla in de nya vattenledningar i projektet vilket var beräknat att utföras våren 2017, säger Mats Nordgren, projektledare för Östra länken.

Arbetet med byggnationen av P 39 har gått över förväntan och i maj tas driften av stationen över av Luleå kommuns VA-avdelning.

Arbetet med byggnationen av P 39 har gått över förväntan och i maj tas driften av stationen över av Luleå kommuns VA-avdelning.Bilden är tagen sommaren 2015.

Viktig länk för avloppshantering i Luleå

Pumpstationen är en viktig del av projektet Östra länken. Allt avloppsvatten från de nya ledningarna ska passera här på sin väg mot Uddebo reningsverk. Pumpstationen mäter 25 gånger 14 meter. Fasaden är av slät och perforerad plåt, med belysning och valmat tak. Pumpstationen beräknas kunna ta emot upp till 1,35m3 avloppsvatten per sekund, vilket motsvarar cirka 1350 mjölkpaket per sekund!

Bygget i bilder

Etableringen för Pumpstation 39 - P39 - startade i februari 2015 och slutbesiktningen skedde under sista veckan i maj 2016. Det innebär att anläggningen nu överlämnats till VA - avdelningen på Luleå kommun för fortsatt drift.