P-39 Ny Pumpstation

En ny pumpstation ska ta hand om avloppsvatten från de nya ledningarna.Pumpstationen mäter 25 gånger 14 meter.

En ny pumpstation ska ta hand om avloppsvatten från de nya ledningarna.Pumpstationen mäter 25 gånger 14 meter.

Östra länken får ny pumpstation. Luleås hittills största pumpstation byggs vid i slutet av Svetsargränd på Västra Skurholmen.

Pumpstationen är en viktig del av projektet Östra länken. Allt avloppsvatten från de nya ledningarna ska passera här på sin väg mot Uddebo reningsverk. Pumpstationen mäter 25 gånger 14 meter. Fasaden är av slät och perforerad plåt, med belysning och valmat tak. Pumpstationen beräknas kunna ta emot upp till 2,5 m3 avloppsvatten per sekund, vilket motsvarar cirka 2500 mjölkpaket per sekund!

Olägenheter med P39

En del av de boende i området kring den nya pumpstationen har  funderat på om det kommer kännas av någon lukt från den nya pumpstationen, P39, men enligt Mats Nordgren  är stationen placerad 100 meter från närmaste bostadshus och att den mest troligt inte kommer att märkas av alls. Dessutom tas de befintliga, mindre, pumpstationerna P8 och P20 ur funktion när den nya är i drift.
- Eventuellt kan det kännas lukt vid speciell väderlek och vind, tillägger han dock.

Rörläggaren, lagbasen Rolf Bergvall monterar en vattenavstängare.

Rörläggaren, lagbasen Rolf Bergvall monterar en vattenavstängare.

Pumpstationen beräknas vara klar för drift hösten 2017.