Pumpstationer

Pumpstationeer är en viktig del av projektet Östra länken. Allt avloppsvatten från de nya ledningarna ska passera via en eller flera pumpstationer på sin väg mot Uddebo reningsverk. Den nya pumpstationen, P39, som är Luleås största mäter 25 gånger 14 meter. Fasaden är av slät och perforerad plåt, med belysning och valmat tak. Pumpstationen beräknas kunna ta emot upp till 2,5 m3 avloppsvatten per sekund, vilket motsvarar cirka 2500 mjölkpaket per sekund!

Återställ
P39 färdig att tas i bruk
Återställ
P 39 - ny pumpstation byggs