Landskapsarkitekten Kristina Björling Francki

"Här finns mycket att göra för en landskapsarkitekt" Landskapsarkitekten Kristina Björling Francki har sina rötter i Tornedalen. Förmödrarnas kamp för att få odla blommor och grönsaker – när sådant ansågs onödigt – lade grunden till passionen för det levande och vackra och därmed också det framtida yrkesvalet.

Landskapsarkitekt Kristina Björling Francki

 

Vad gör du på jobbet?

– Jag ”bygger katedraler” som det brukar heta.
Våra visioner för Luleås utveckling kan jämföras med byggandet av medeltidens katedraler.

Katedralerna som vi förundras över idag, finns för att stenhuggarna högg sten i årtionden och århundraden - utan att kanske själv få se resultatet – men de hade visionen!

Vad gör du just nu?
– Jag arbetar med Kronandalen där mitt jobb är att se till att parker och naturmark blir en naturlig del av området som gör att människor trivs och bidrar till livskvaliteten. Det är viktigt att vi som arbetar med projektet har en gemensam målbild av resultatet, både av vad vi gör och hur vi gör det.

Hur gör du det?
– Ett sätt för mig är att skapa målbilder – till exempel med begrepp som att man ska bo och leva ”under tallkronornas sus”
- hur är det? Vad behöver vi för upplevelser av natur och utemiljö som parker, gator och strandpromenader för att bli berikade och må bra? Hur når vi det? Med samverkan mellan kompetenser och aktörer– relationer är allt!


Varför blev du landskapsarkitekt?
– Det levande, särskilt växter, vatten och jord är viktigt! Jag har alltid, sedan jag var fyra år, tyckt att man ska ha det vackert omkring sig. Det mår vi bra av! Sedan har jag ett arv både från mormor och mamma, som fått kämpa för sina trädgårdars existens. Sådant har ansetts som onödigt och slöseri med tid.

– Jag gillar också att lösa problem. Utmaningen är att se till att alla bitar finns med på ett bra sätt! Vi måste också se till att samhällsbyggandet är hållbart på lång sikt både för Luleå och Norrbotten.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att det handlar om det levande och gröna, trädgården som en bild av paradiset (trädgård på persiska).

Favoritpark i Luleå?
– Den vackra Gültzuudden! Där promenerar jag gärna längs stranden en tidig morgon.

Kristinas favoritväxt; Sälg (Salix caprea) är ett lövträd som tillhör videsläktet och familjen videväxter.

Kristinas favoritväxt; Sälg (Salix caprea) är ett lövträd som tillhör videsläktet och familjen videväxter.

Favoritväxt?
– Sälgen faktiskt. Den är det första som blommar hos oss på våren med sina videkissar och blir det första mål mat som insekterna får i sig efter vinterns vila. De i sin tur pollinerar och så fortsätter kretsloppet. Allt hänger ihop!