Hamnmil och förhandsvisning längs fjärden

Onsdag 17 augusti 2016 öppnade vi tillfälligt grindarna under några timmar för en förhandsvisning av parkområdet kring Skurholmsfjärden. Vi hade projektets samlade expertis med oss och svarade på frågor av intresserade Luleåbor och bjöd på glödgrillad korv och fika. Samtidigt gick löpartävlingarna Hamnmilen och Hamnjoggen längs sträckan.

Med ett år kvar av projekt Östra Länkens två första etapper börjar slutmålet siktas. Vi har bland mycket annat lagt VA-ledningarna, dragit nya GC- vägar och påbörjat planteringen av växter och därför ville vi gärna bjuda på en förhansvisning av området.
Vi passade på att arrangera vår information- och visningsdag i samma veva som vi öppnat upp en bana för Hamnmilen och Hamnjoggen - en av Luleås populäraste löpararrangemang

- Luleåborna är väldigt intresserade av hur det kommer att bli vid den nya parken, säger Mats Nordgren, projektledare för Östra Länken. - Därför ville vi gärna ge alla tillfälle att komma på plats och titta. - Vi som jobbar med projektet fanns där för att svara på frågor.

Nyinvigning av småbåtshamnen och Hälsans Stig

Med anledning av att projekt Östra Länken ligger före i tidplanen har vi även nöjet att tillfälligt tjuvöppna det populära gångstråket Hälsans Stig under dagen. Föreningen HjärtLung Luleå finns på plats och informerar om sin verksamhet.

Därefter stänger vi området under en månad för att färdigställa markarbetena och grönområdet, men sen, i slutet av september öppnar vi upp Hälsans Stig i sin helhet.
Toppgatans Bryggförening med sina sextiotal medlemmar har även de glädjen att under dagen få inviga sin nya småbåtshamn.

Luleås vackraste löparbana blir ännu vackrare

- Vi är väldigt glad att det gick att förhandsöppna banan runt sjön, säger Christer Antman, upphovsman till loppet och även med i arrangörsgruppen från
Bergnäsets AIK.

Loppet som startade 2003 under namnet Kalasmilen är enligt Christer Luleås vackraste löparbana och han ser fram emot att få köra loppet på sträckan fullt ut framöver. - Men redan nu är det ju kul att vi får provspringa i den nya parken runt fjärden och vi hoppas att det kommer mycket folk för att se både oss och det nya parkområdet.

Saxat om Loppet

Hamnmilen och Hamnjoggen som loppen numera heter startar i höjd med Luleå Energi Arena och vid Södra Hamnplan för dem som springer den kortare sträckan. Banan går därefter på cykelvägar och gångstigar mestadels efter fjärdarnas stränder runt centrala delarna av Luleå, för att sedan ha sin målgång vid Spegelsalen på Pontusbadet.