Informationsmöte 6 maj 2013

Bilder från mötet

Det andra informationsmötet

Den 6 maj 2013 hölls det andra informationsmötet med boende på Västra Skurholmen.

– Det ser toppenfint ut. Nu hoppas vi bara att kommunen sponsrar oss med en fin ny brygga som matchar området, skämtade några av medlemmarna i Toppgatans hamnförening då projektledaren Mats Nordgren höll informationsmöte om Östra länken.

Projektledaren Mats Nordgren hade via brev kallat till mötet för att berätta om projekteringen av va-ledningar i området, den nya pumpstationen vid Svetsargränd, de nya gång- och cykelvägarna och hur tidplanen för arbetet ser ut. Mötet som hölls på Malmgården drog en skara intresserade från området och frågorna om projektet som drar igång om ett år var många. Exempelvis funderade folk på vilka tider på dygnet bygget kommer att pågå.

– Finns det risk för att vi får byggbuller och stök utanför sovrumsfönstret i flera år framåt nu, eller hur är det tänkt, frågade en av kvinnorna i sällskapet.

Mats Nordgren svarade att arbetet kommer att ske under normala arbetstider och att de startar tidigast sju på morgonen.

– Dessvärre tar arbetet tid eftersom det är så pass omfattande arbeten vi gör. Vi räknar med att vara klar med etappen först år 2017.

Fotbollsplanen blir byggupplag

För övrigt fick sällskapet reda på att fotbollsplanen kommer att användas som upplagsplats för de stora tunga va-ledningarna som skall grävas ner.
Dessutom blir planen fylld av personalbaracker.
– Vi är tvungen att använda områden som tar stora mängder material och då är det den bästa platsen, sade Mats.

Positiva boende

Lars Sjölund, bryggchef för Toppgatans hamnförening var positiv till projektet.

– Det är positiva förändringar för vår del i och med att miljön kring bryggan och båtarna förbättras.

Ulla Nylander, boende på Gränsgatan sedan tjugo år tillbaka var nyfiken på hur planerna för framtiden ser ut.

– Det är alltid roligt att höra vad som är på gång, sade hon.

Fotnot: Toppgatans hamnförening startade 1984 och har idag 57 medlemmar på lika många bryggplatser.

Samråd

Samrådet har utförts. De synpunkter som lämnats efter 5 mars 2013 tas ej med i tillståndsansökan.
Övriga synpunkter tar vi dock fortfarande emot och tar i beaktande i projekteringen
av arbetet.
Samrådsunderlaget som gick ut 5 mars 2013 finns kvar här på webben.

Samrådsunderlag Östra VA-länkenlänk till annan webbplats

Bilaga Samrådsunderlag Östra VA-länkenlänk till annan webbplats

Synpunkter på projektet lämnas till:
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se eller
Adress: Luleå kommun, Tekniska förvaltningen, 971 85 Luleå

Brev eller e-post med synpunkter märks med ditt namn och
dnr: 2013/44