Informationsmöte 18 november 2014

Många hade hörsammat inbjudan till informationsmötet om Östra Länkens etapp 4 A som ligger nära Västra Skurholmen.

Informationsmötet om det förestående arbetet med Östra Länkens andra etapp - 4 A - drog en stor skara intresserade boende från västra Skurholmen. Erik Sandström, platschef från NCC och Mats Nordgren, projektledare från Luleå kommuns tekniska förvaltning fick fullt upp med att svara på frågor och stilla folks oro över vad som kommer att hända på området kring Västra Skurholmen under de kommande åren.

En av funderingarna handlade om eventuell lukt från den nya pumpstationen, P39, men där kunde Mats Nordgren lugna de boende med att den placeras 100 meter från närmaste bostadshus och att den mest troligt inte kommer att märkas av alls. -Dessutom tar vi ju bort de befintliga, mindre, pumpstationerna P8 och P20 när den nya är i drift. - Eventuellt kan det kännas lukt vid speciell väderlek
och vind, tillade han dock.

Vibrationsmätning på husen i området

Det är Nitro Consult AB som fått uppdraget att utföra besiktningar och vibrationsmätningarpå byggnader och bostäder inför de vibrerande markarbetena som kommer att utföras på området kring västra Skurholmen.
En besiktning innebär att man protokollför sprickor i väggar, golv, tak etc. innan grävningsarbetena påbörjas. Det görs för att man lättare ska kunna påvisa om förändringar sker i fastigheterna på grund av de vibrerande markarbetena.

När arbetena är slutförda kommer besiktade fastigheter åter att kontrolleras med en efterbesiktning. En kopia skickas alltid ut till fastighetsägaren för den egna fastigheten.

– Under tiden för entreprenaden kommer även vibrationsmätare att monteras på ett flertal av fastigheterna. En vibrationsmätare registrerar alla inkommande vibrationer i fastigheterna. Det görs för att se så att vibrationsnivåerna inte ligger på en skadlig nivå, sade Sebastian Kivimäki som representerade företaget under mötet.

Landhöjningen minskar Skurholmfjärden

En av kvällens besökare, Maria Nordström boende på Skurholmsgatan sedan fem år tillbaka hade funderingar på hur man tänkt med området på längre sikt. - Meningen är ju att det ska bli väldigt fint med dessa ”Pärlor på rad” längs fjärden, – men om tio år har vi ju ingen Skurholmsfjärd kvar att tala om. – För om fjärden som redan nu är grund landhöjds än mer så kommer det inte att gå att köra båt där.
Finns det någon tanke från kommunen att muddra upp fjärden?


– Då blir ju båthamnen oanvändbar och då är det ju onödigt att lägga pengar på den, fyllde en annan besökare i med. Dessutom tar man ju mer mark från fjärden om man som nu bygger ut mot vattnet.

Maria Nordström undrade vidare på hur det kommer sig att man inte tar mark från den extremt breda Svartövägen som ligger precis ovanför Västra Skurholmens bostadsområde.– Vägen mäter i bredd nästan 30 meter och där hade man ju kunnat nyttja mark i stället för som planerat sponta upp och bredda ut mot vattnet.

- Svartövägens bredd har nog att göra med att det är en viktig väg till och från SSAB och någon muddring i fjärden ingår inte i projektet Östra Länken, förklarade Mats Nordgren och hänvisade till andra instanser inom kommunen som eventuellt kan ge mer utförliga svar på dessa funderingar.

Maria Nordström var en av de många intresserade Skurholmsborna som tagit sig till informationsmötet för att få svar på sina funderingar. Platschef Eriks Sandström, NCC, svarade och Maria var nöjd.- Det var en mycket bra presentation av de ansvariga sade hon.

Bullerplank och rondell välkomnas

Gunnar Nordlander gläds åt nya bullerplank mot Svartöleden.

Gunnar Nordlander, boende i villa på Skurholmsgatan sedan 15 år, tror att det kommer bli mycket fint i området när allt är klart och tycker att det är trevligt och roligt att vattenspegeln används till park - och rekreationsområdet - Det promenerar  ju otroligt mycket folk i området, sade han.
Det var fler saker som gladde Gunnar under mötet och bullerplanken var en av dem. - Toppen att vi får bullerplank mot Svartöleden. Under sommaren verkar ju MC- förarna tycka att det är ett bra ställe med den långa raksträckan för dra på gasen. Dessutom hoppas jag på en rejäl rondell upp mot gamla LV7 backen så att det blir bra flyt i trafiken.


Byggstök och visioner

– Det blir tre tuffa år framöver, sade Mats Nordgren och syftade på allt byggstök som blir vid nedgrävningen av de Va ledningar som planerats. Men å andra sidan blir det så otroligt mycket finare här när vi är klara, sade han och visade vackra bilder på hur området kommer att förskönas och förbättras.

Läs även "Frågor och svar" i högerspalten för mer information.

Bilder från mötet

Ritningarna hittar du i höger spalt.

Informationsmaterial från mötet

Dokumenten öppnas på ny sida:

Ritning 1öppnas i nytt fönster

Ritning 2öppnas i nytt fönster

Ritning 3öppnas i nytt fönster

Ritning 4öppnas i nytt fönster