Etapp 4C - Regionhuset (Landstingshuset)- Mjölkudden

Etapp 4C är den tredje etappen i projekt Östra Länken. I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Regionhuset (Landstingshuset) och Mjölkudden. Vi har även byggt en ny pumpstation - P42 - vid den västra sidan av Skutviken, korsningen Bodenvägen/Svartövägen.

Invigningsceremonin genomfördes av Lenita Ericson, kommunalråd Luleå kommun, Jan Forsmark ljusdesigner Designat Ljus, Niklas Granljung arkitekt a och d arkitektkontor och Mats Eklund regionchef NCC Infrastructure.Foto:Anders Alm

Invigningsceremonin genomfördes av Lenita Ericson, kommunalråd Luleå kommun, Mats Eklund regionchef NCC Infrastructure, Niklas Granljung arkitekt a och d arkitektkontor och Jan Forsmark ljusdesigner Designat Ljus, .Foto:Anders Alm

Invigning

Invigning av Etapp 4C och pumpstation 42 är förlades till kvällen och anledningen var att vi ville invänta skymningsljuset till det stora ögonblicket då vi tände upp den konstnärliga fasadbelysningen på pumpstation-P42.

Tändningen av ljuset på byggnaden symboliserar även att vi i samma veva inviger etapp 4 C och att den nya pumpstationen nu är fullt i bruk.

I etappen har vi bland annat lagt ned vatten- och avloppsledningar mellan Regionhuset och Mjölkudden. Vi har sänkt Svartövägen och ökat dimensioneringen på dagvattenledningarna ned mot Skutviken för att förbättra avvattningen av Skutvikens industriområde.

Själva invigningsceremonin genomfördes av Lenita Ericson, kommunalråd Luleå kommun, Jan Forsmark ljusdesigner, Designat Ljus, Niklas Granljung arkitekt, a och d arkitektkontor, Mats Eklund regionchef NCC Infrastructure.

Läs mer om fasadbelysningen, pumpstationen och etapp 4C nedan på sidan.

Här var det tänt! Nu är fasadbelysningen på pumpstation P42 påslagen. Foto: Anders Alm.

Här var det tänt! Nu är fasadbelysningen på pumpstation P42 påslagen. Foto: Anders Alm.

Foto & Film: Designat Ljus i Europa Ab

 

Den nya pumpstationen, P42, står nu färdig och invigs 23 augusti 2018.
P42 är nu inte bara ett skal för den tekniska utrustningen, utan även ett arketoniskt blickfång vid infarten mot Luleå centrum.
- Vi började arbetet i februari 2017 och inviger i augusti 2018. Cortenstålet som används som genomgående material är en utmärkt symbol för stålstaden Luleå, säger Matthias Lampinen - NCC, platschef för bygget av pumpstationen.

Så här kommer vi att se den nya pumpstatione till hösten 2018 Ill: a och d arkitektkontor

Byggnaden består av två skal som är inspirerad av vågor över en sandstrand. Det yttre skalet representerar vågorna och förändras när man rör sig längs det. Dessa skapar i solsken ett skuggspel över det inre skalet som representerar sandstranden. Nattetid skiftar byggnaden karaktär och belyses inifrån vilket gör att skuggspelet istället skapas på körplanen runt byggnaden.

Foto: Designat Ljus i Europa AB

Foto: Designat Ljus i Europa AB

Läs mer om den nya pumpstationen - P42 nedan i rullisten.

Återställ
Fasadbelysning
Återställ
Vi bygger ny pumpstation - P42
Återställ
Pumpstation i blickfång
Återställ
Vad är en pumpstation
Återställ
Material av Cortenstål *
Återställ
Arkitekternas tankar om P42 - "Havsstrand"
Återställ
Juryns motivering till det vinnande bidraget från a&d arkitekter
Återställ
Utbyggnad för framtiden
Återställ
Därför sänker vi Svartövägen
Återställ
Spillvatten - Dagvatten - Vatten
Återställ
Gäddvik och Uddebo är redan i fas med expansionen

Projektledare:

Ingvar Mosesson
070 313 73 90
ingvar.mosesson@lulea.se

Projektkommunikatör:

Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Platschef Östra Länken:

Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se