Etapp 4B - Golfängen - Regionhuset (Landstingshuset)

Begränsad framkomlighet hela hösten mellan Landstingshuset och AGA-korsningen.

Projektkommunikatör:

Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Platschef:

Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Kanalparken - Nytt namn från hösten 2017

Golfängen som det kallas i folkmun antog i samband med invigningen av området i september 2017 det officiella namnet Kanalparken.

Nya Gång coh cykelbroar anlägggs över Lulsundskanalen vid Lulsundet och Östermalm.

Nya Gång- och cykelbroar anlägggs över Lulsundskanalen vid Lulsundet och Östermalm.

Nya namn på broarna

Vill du läsa mer om de nya GC-vägarna och de nya broarna, följ länken eller se innehållsförteckning i höger list.
Broarna i området har under 2016 fått nya officiella namn. Läs vilka det är här.

David Stenman, NCC, är en av de många som arbetar med projekt Östra Länken som till stor del handlar om att anlägga nya VA-ledningar.