Etapp 4A - östra Skurholmsfjärden

Östra länken är ett av Luleå kommuns största anläggningsprojekt genom tiderna och ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. Projektet drog igång i augusti 2014 och 16 september 2017 öppnas första delen av Östra Länken för allmänheten.

Etapp 4 A består av flera olika delar.
Dessa presenteras  i högerspalten här på sidan

Arbetet med Östra Länken etapp 4A:

  • Anläggningsarbetet för etappens vatten- och avloppsledningar, 3,5 km längs Skurholmsfjärdens nordöstra sida. Från Lulsundet längs Bensbyvägen
    till västra Skurholmen
  • Parkområde
  • Nya trafiklösningar - GC-vägar, cirkulataionsplatser, GC-portar, kanalbroar
  • Ny pumpstation - P39

Kontakt

Projektkommunikatör:

Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Platschef:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Bildalbum öppning av första delen av etapp 4A

Höjdpunkter i projektet

Återställ
21 november öppnar Svartövägen för trafik igen
Återställ
Nya Skurholmsudden
Återställ
Korta fakta